Робота по розгляду звернень громадян

Офіційні документи

 
ЗАКОН УКРАЇНИ № 393/96-ВР «Про звернення громадян»
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №523/2015 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України»
 
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»
 
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»


 


ЗВІТ

щодо звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації

за 9 місяців 2018 року

 

Станом на 01.10.2018 здійснено 48 особистих прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації. Безпосередньо головою здійснено 15 прийомів. Прийнято 72 громадянина, із них головою – 30 громадян.

Відбувся 51 виїзний прийом громадян, головою райдержадміністрації фактично проведено 16.

Проведено 8 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Комісією розглянуто 8 звернень громадян Старокостянтинівського району, які надійшли від вищих органів влади до райдержадміністрації. З них: вирішено позитивно 5, вирішено частково з наданням обґрунтованих відповідей заявникам 3.

Станом на 01.10.2018 року до райдержадміністрації надійшло 58 письмових звернень громадян, що на 35 менше ніж за відповідний період минулого року. З Хмельницького обласного контактного центру надійшло – 80 звернень (2017-58).

Від органів влади вищого рівня з початку року до райдержадміністрації надійшло 7 звернень (за відповідний період минулого року 8). Серед них відповідно: АПУ 2, СКМУ 1, облдержадміністрації 5.

За тематикою найбільше звернень надійшло з питань: надання матеріальної допомоги; пільгового перевезення; ремонту доріг.

Близько 74% становлять звернення від ветеранів війни та праці, інвалідів, безробітних, багатодітних сімей та одиноких матерів.

З 10 до 6 зменшилося число колективних звернень, під якими підписалося 164 чол., або на 201 менше, ніж за відповідний період минулого року.

Райдержадміністрацією забезпечується проведення щомісячного “дня контролю”, у рамках якого здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень (резолюцій), даних місцевим органам виконавчої влади, структурним підрозділам райдержадміністрацій, службам та організаціям району за результатами розгляду звернень громадян Президентом України (АПУ), СКМУ, головою облдержадміністрації.

Проведено 8 днів контролю виконання доручень за зверненнями громадян до Президента України, інших органів влади вищого рівня.

У райдержадміністрації функціонують телефон “гарячої телефонної лінії “Запитай у влади” (тел. 3-13-90). Станом на 01.10.2018 року ними скористались 10 чол.

Райдержадміністрацією у поточному році надано практичну допомогу 8 структурним підрозділам; перевірено 8 виконкомів сільських рад.


З В І Т

щодо звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації протягом I півріччя 2017 року

 

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" районною державною адміністрацією у 2017 році проведена відповідна робота.

З метою покращення роботи по розгляду звернень затверджено графіки особистого прийому та графіки виїзних прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації. Протягом І півріччя 2017 року керівництвом райдержадміністрації проведено 28 особистих виїзних прийомів, що становить 78% від запланованих, на яких загалом побувало 92 громадянина.

Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сільським головам вказано на недопущення порушень вимог ст.15, п.8 ч.І ст.19 Закону України "Про звернення громадян" у частині надання заявнику роз'яснення порядку оскарження відмови у задоволенні вимог, з посиланням на статті закону і викладенням мотивів відмови.

Для оперативного та всебічного розгляду звернень громадян забезпечено належну взаємодію райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

Особлива увага звертається на вирішення питань, порушених у колективних зверненнях, а також соціально незахищених верств населення і осіб, які мають особливі заслуги перед Україною.

Протягом І півріччя 2017 року в районну державну адміністрацію на особистому прийомі звернулось 65 громадян, надійшло 65 письмових звернень (у 2016-65).         Протягом звітного періоду надійшло 10 колективних звернень               (у 2016 -11 звернень), що становить 15% від загальної кількості. Питання, що піднімаються у колективних зверненнях, знаходяться на постійному контролі у райдержадміністрації та вживаються всі можливі заходи для їх вирішення.

Відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та на виконання плану роботи районної державної адміністрації у  райдержадміністрації проводились "гарячі" телефонні лінії "Запитай у влади".

Спілкуючись по телефону з керівництвом райдержадміністрації жителі району мають можливість вирішити свої питання. Протягом І півріччя 2017 року проведено 6 прямих ліній. Звернулось 8 громадян.

У лютому 2017 року на розширеному засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто питання "Про підсумки роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району щодо розгляду звернень громадян та організації особистого прийому у 2016 році". За результатами розгляду прийнято відповідне розпорядження від 24.02.2017 року №33/2017-р з конкретними пунктами та строками виконання, а також розглянуто на засіданнях виконкомів сільських рад.

Указ Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" знаходиться на постійному контролі у райдержадміністрації та вживаються всі необхідні заходи по вдосконаленню роботи із зверненнями громадян, усуненню причин, які їх породжують.

 


З В І Т

щодо звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2016 року

 

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" районною державною адміністрацією у 2016 році проведена відповідна робота.

Протягом 2016 року в районну державну адміністрацію на особистому прийомі звернулось 66 громадян, надійшло 115 письмових звернень, у яких громадяни району порушили 181 питання.

У порівнянні з 2015 роком кількість письмових звернень збільшилась на 69%, загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилась на 27%.

Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій надійшло                    4 звернення, від  інвалідів – 3, 4 звернення надійшло від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь.

Надійшло 22 колективних звернення (19,1% від загальної кількості) та              2 повторних звернення.

З вищестоящих органів влади надійшло 26 письмових звернень, що становить 23% від загальної кількості звернень, з них:

  • з Адміністрації Президента України – 1;
  • з облдержадміністрації – 25;

Запроваджено в практику розгляд звернень за участю заявників із наданням можливості знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Здійснюється постійний щоденний контроль за дотриманням строків розгляду звернень. Заступниками голови адміністрації та керівниками структурних підрозділів взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Відповідно до затвердженого графіка постійно проводиться особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі у неробочі дні. Особлива увага звертається на випадки неуважного ставлення до людей, порушення їх законних прав. Протягом року на особистому прийомі у голови адміністрації та його заступників побувало 66 громадян.

Продовжується практика проведення "гарячих" телефонних ліній "Запитай у влади" з керівництвом районної державної адміністрації. Протягом 2016 року проведено 12 прямих ліній, в тому числі 4 з головою райдержадміністрації. Звернулось 17 громадян. Жодне запитання не   залишається поза увагою. Окремі звернення вирішуються безпосередньо під час "гарячих" ліній. Питання, що потребують додаткового вивчення, направляються на виконання заступникам голови адміністрації, начальникам управлінь та відділів, які відповідають за дану ділянку роботи.

Запроваджено періодичне звітування керівників структурних підрозділів адміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян. Протягом 2016 року заслухано звіти 11 керівників.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" розпорядженням голови райдержад-міністрації від 03.03.2008 року №64/2008-р утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, до складу якої включено представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Протягом 2016 року згідно затвердженого плану проведено 12 засідань.

Робота із зверненнями громадян постійно висвітлюється на сторінках районної газети "Життя Старокостянтинівщини". Так, протягом            2016 року надруковано дві статті щодо стану роботи із зверненнями громадян у райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування району.

На виконання абзацу 3 пункту 5 вищевказаного Указу запроваджено проведення щомісячного дня контролю виконання доручень органами місцевого самоврядування. Усього за 12 місяців 2016 року проведено 11 днів контролю.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено окрему сторінку, присвячену роботі зі зверненнями громадян. На сайті розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом адміністрації, графік роботи "гарячої" телефонної лінії "Запитай у влади", а також щоквартальні звіти про стан розгляду звернень у райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад.

З метою покращення роботи по розгляду звернень у 2016 року затверджено графіки особистого прийому та графіки виїзних прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації.

Протягом року керівництвом райдержадміністрації проведено 64 особистих виїзних прийоми, що становить 91% від запланованих, на яких загалом побувало 156 громадян.

Указ Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" знаходиться на постійному контролі у райдержадміністрації та вживаються всі необхідні заходи по вдосконаленню роботи із зверненнями громадян, усуненню причин, які їх породжують.

 

 

Загальний відділ аппарату  районної

державної адміністрації

_____________________________________________________________________________

З В І Т

щодо звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2015 року

 

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" районною державною адміністрацією у 2015 році проведена відповідна робота.

Протягом 2015 року в районну державну адміністрацію на особистому прийомі звернулось 63 громадянина, надійшло 68 письмових звернень, у яких громадяни району порушили 131 питання.

У порівнянні з 2014 роком кількість письмових звернень збільшилась на 32,4%, загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилась на 24,5%.

Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій надійшло                    1 звернення, від  інвалідів – 5, 5 звернень надійшло від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь.

Надійшло 20 колективних звернень (29,4% від загальної кількості) та              1 повторне звернення.

З вищестоящих органів влади надійшло 15 письмових звернень, що становить 22% від загальної кількості звернень, з них:

  • з Адміністрації Президента України – 2;
  • з облдержадміністрації – 13;

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.03.2008 року №74/2008-р затверджено заходи щодо виконання на території району вищезазначеного указу.

Запроваджено в практику розгляд звернень за участю заявників із наданням можливості знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Здійснюється постійний щоденний контроль за дотриманням строків розгляду звернень. Заступниками голови адміністрації та керівниками структурних підрозділів взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Відповідно до затвердженого графіка постійно проводиться особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі у неробочі дні. Особлива увага звертається на випадки неуважного ставлення до людей, порушення їх законних прав. Протягом року на особистому прийомі у голови адміністрації та його заступників побувало 63 громадянина.

Продовжується практика проведення "гарячих" телефонних ліній "Запитай у влади" з керівництвом районної державної адміністрації. Протягом 2015 року проведено 12 прямих ліній, в тому числі 4 з головою райдержадміністрації. Звернулось 17 громадян. Жодне запитання не   залишається поза увагою. Окремі звернення вирішуються безпосередньо під час "гарячих" ліній. Питання, що потребують додаткового вивчення, направляються на виконання заступникам голови адміністрації, начальникам управлінь та відділів, які відповідають за дану ділянку роботи.

05 січня 2015 року затверджено графіки перевірок у структурних підрозділах райдержадміністрації та сільських радах району з питань додержання законодавства про звернення громадян у 2015 році на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування". Запроваджено періодичне звітування керівників структурних підрозділів адміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян. Протягом 2015 року заслухано звіти 11 керівників.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.03.2008 року №64/2008-р утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, до складу якої включено представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Протягом 2015 року згідно затвердженого плану проведено 12 засідань.

На виконання абзацу 3 пункту 5 вищевказаного Указу запроваджено проведення щомісячного дня контролю виконання доручень органами місцевого самоврядування. Усього за 12 місяців 2015 року проведено 11 днів контролю.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено окрему сторінку, присвячену роботі зі зверненнями громадян. На сайті розміщено графік особистого прийому громадян керівництвом адміністрації, графік роботи "гарячої" телефонної лінії "Запитай у влади", а також щоквартальні звіти про стан розгляду звернень у райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад.

З метою покращення роботи по розгляду звернень у 2015 року затверджено графіки особистого прийому та графіки виїзних прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації.

Протягом року керівництвом райдержадміністрації проведено 62 особистих виїзних прийоми, що становить 86% від запланованих, на яких загалом побувало 145 громадян.

 


Загальний відділ апарату районної
державної адміністрації


З В І Т

щодо звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації протягом 2014 року

 
На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" районною державною адміністрацією у 2014 році проведена відповідна робота.
Протягом 2014року в районну державну адміністрацію на особистому прийомі звернулось 53 громадянина, надійшло 46 письмових звернень, у яких громадяни району порушили 99 питань.
У порівнянні з 2013роком кількість письмових звернень зменшилась на 39,5%, загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації зменшилась на 42%.
Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій надійшло 1 звернення, від  інвалідів – 6, 1 звернення надійшло від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь. Надійшло 13 колективних звернень (13,1% від загальної кількості) та 1 повторне звернення.
З вищестоящих органів влади надійшло 12письмових звернень, що становить 12,1% від загальної кількості звернень, з них:
-          з Адміністрації Президента України – 2;
-          з обласної ради– 1;
-          з облдержадміністрації – 9;
На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.03.2008 року №74/2008-р затверджено заходи щодо виконання на території району вищезазначеного указу.
Запроваджено в практику розгляд звернень за участю заявників із наданням можливості знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень.
Здійснюється постійний щоденний контроль за дотриманням строків розгляду звернень. Заступниками голови адміністрації та керівниками структурних підрозділів взято під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
Відповідно до затвердженого графіка постійно проводиться особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі у неробочі дні. Особлива увага звертається на випадки неуважного ставлення до людей, порушення їх законних прав. Протягом року на особистому прийомі у голови адміністрації та його заступників побувало 65громадян.
Продовжується практика проведення "гарячих" телефонних ліній "Запитай у влади" з керівництвом районної державної адміністрації. Протягом 2014року проведено 14прямих ліній, в тому числі 3з головою райдержадміністрації. Звернулось 12громадян. Жодне запитання не   залишається поза увагою. Окремі звернення вирішуються безпосередньо під час "гарячих" ліній. Питання, що потребують додаткового вивчення, направляються на виконання заступникам голови адміністрації, начальникам управлінь та відділів, які відповідають за дану ділянку роботи.
9січня 2014року затверджено графіки перевірок у структурних підрозділах райдержадміністрації та сільських радах району з питань додержання законодавства про звернення громадян у 2014 році на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування". Запроваджено періодичне звітування керівників структурних підрозділів адміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян. Протягом 2014 року заслухано звіти 11 керівників.
На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" розпорядженням голови райдержад-міністрації від 24.07.2014 року №153/2014-р утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, до складу якої включено представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Протягом 2014 року згідно затвердженого плану проведено 12 засідань.
На виконання абзацу 3 пункту 5 вищевказаного Указу запроваджено проведення щомісячного дня контролю виконання доручень органами місцевого самоврядування. Усього за 12 місяців 2014року проведено 11днів контролю.
З метою покращення роботи по розгляду звернень у 2014року затверджено графіки особистого прийому та графіки виїзних прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації.
Протягом року керівництвом райдержадміністрації проведено 48особистих виїзних прийомів, що становить 69% від запланованих, проведено 35особистих прийоми, на яких загалом побувало 145громадян.
Указ Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" знаходиться на постійному контролі у райдержадміністрації та вживаються всі необхідні заходи по вдосконаленню роботи із зверненнями громадян, усуненню причин, які їх породжують.
 
 
Загальний відділ районної
державної адміністрації

 

скачать софт
Пошук
До уваги громадян
Центр надання адмінпослуг
Я маю право
Все про субсидії
Зразки заяви про призначення субсидії, декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії та інструкції про порядок заповнення.

Переглянути детальну інформацію

Роз'яснення щодо отримання субсидій.

Переглянути детальну інформацію

Калькулятор розрахунку субсидії

Калькулятор розрахунку субсидії

До уваги громадян

П Е Р Е Л І К ЗАХИСНИХ СПОРУД – ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ (ПРУ), ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ СТАНОМ НА 1.01.2018 РОКУ

Переглянути детальну інформацію

Основні заходи Старокостянтинівської райдержадміністрації заплановані на наступний тиждень

Переглянути детальну інформацію

Старокостянтинівський міськрайонний сектор філії Державної установи "Центр пробації" у Хмельницькій області

Переглянути детальну інформацію
Телефон довіри
З метою забезпечення виконання завдань, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", вважаються телефоном довіри облдержадміністрації контакти: (0382) 65-00-87,
email: stop_korupzia@ukr.net
Про відомі факти вчинення корупційних діянь посадовими особами повідомляти на "телефон довіри"
Влада проти корупції
З метою виконання завдань щодо протидії корупції, забезпечення вирішення конфліктних питань громадянами в районних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування при отриманні ліцензій, спеціальних дозволів або будь-яких інших послуг у земельній сфері, у сфері медичного обслуговування тощо, при зволіканнях у виготовленні документації державними службовцями, а також при безпосередньому зіткненні з фактами здирництва та хабарництва, просимо звертатися на телефон "довіри" районної державної адміністрації 3-15-69.
Отримав субсидію - бережи енергоресурси!
Я МАЮ ПРАВО! Про проект
Я МАЮ ПРАВО! Я зміг захистити свій бізнес! Зможеш ...
Я МАЮ ПРАВО! Я захистила свої права! Якщо будеш ді ...
Я МАЮ ПРАВО! Я маю право на безоплатну правову доп ...
Інтерактивна карта

Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення

Інтерактивна інвестиційна карта

Інтерактивна інвестиційна карта з енергоефективності та відновлювальної енергетики України - UA MAP

Зміни одне життя

Зміни одне життя

Календар
    Травень 2019    
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Погода